Registrants List

NUM Förnamn Efternamn Register date Förening / Seura / Club ggr/vecka
1 Mischa Blom 17-12-2019 ESF 1 gång/vecka höst
2 Antti Järvi 17-12-2019 ESF 1 gång/vecka höst, 1 gång/vecka vår
3 Kalle Lindell 17-12-2019 ESF 1 gång/vecka höst, 1 gång/vecka vår
4 Ville Laine 17-12-2019 ESF 1 gång/vecka höst, 1 gång/vecka vår