Styrelsemöte

Ifall föreningens medlemmar har ärenden de önskar att styrelsen tog upp under mötet bör de skickas åt styrelse(ät)esbosegelforening.fi eller privat till någon styrelsemedlem senast ett dygn före mötet.

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 15-11-2021 18:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad