Årsmöte

Medlemmarna kallas till årsmöte onsdagen den 23 september 2020 kl. 18.00 i Amiralshamnen eller på distans via Zoom. På mötet behandlas de ärenden stadgarna föreskriver.

Vi önskar att så många som möjligt deltar virtuellt. Zoom länken publiceras på webbsidan före mötet.

De som deltar i person i Amiralshamnen skall anmäla sig till mötet via webbsidan senast den 22.9.2020. Ingen amnälning behövs om man deltar via Zoom.

 

Hjärtligt välkomna!

-Styrelse

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 23-09-2020 18:00
Registration Start Date 11-09-2020
Max deltagare/osallistujia/participants 12
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 3     [Se anmälda]
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 22-09-2020
Plats
Amiralshamnen
Amiralshamnen, 02360 Esbo, Finland
Amiralshamnen
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!
9