Jollars vinterförvaring - opti

Vinterförvaring av optimist eller motsvarande jolle

Vinterförvaringsplats för jollar är fr.o.m. hösten 2022 avgiftsbelagd och måste reserveras, platserna fylls i anmälningsordning. Vinterförvaringen sker i huvudsak i det så kallade gamla mastskjulet. 

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du reserverar en vinterförvaringsplats

- Direkt nätbetalning sker i samband med reservationen/anmälan

- För att få utnyttja en vinterförvaringsplats bör man vara medlem i ESF

- Den årliga vinterförvaringsavgiften täcker tiden 1.9-31.5, om jollen/utrustningen förvaras utöver den tiden vänligen kontakta kansliet för erläggande av sommaravgift

- Efter erlagd betalning bör årstarra lösas in från kansliet och klistras på synligt ställe på jollen – vid samma tillfälle får du numret på din förvaringsplats

- Märk tydligt och klart all din utrustning med dina kontaktuppgifter! ESF kan ta i eget bruk eller slänga bort sådan utrustning som inte har kontaktuppgifter

- Genom att göra reserveringen/anmälan godtar du att ditt namn, ditt telefonnummer och din epostadress får finnas med på listan/kartan över jolleplatserna, som kan finnas vid och/eller inne i gamla mastskjulet och/eller på någon av ESF:s anslagstavlor

HUOM!

- Tarkistathan tiedot alla ennen jollan talvisäilytyspaikan varaamista

- Suora verkkomaksu varauksen/ilmoittautumisen yhteydessä

- Talvisäilytyspaikan hallussapitäjän tulee olla ESF:n jäsen

- Vuotuinen talvisäilytysmaksu kattaa ajan 1.9-31.5, jos jollaa/varusteita säilytetään tämän ajan ulkopuolella tulee ottaa yhteyttä kansliaan kesämaksun suorittamista varten

- Suoritetun maksun jälkeen tulee lunastaa kansliasta vuositarra, joka tulee liimata näkyvälle paikalle säilytettävään jollaan – samalla saat tietää säilytyspaikkasi numeron

- Merkitse selkeästi ja näkyvästi kaikki varusteesi yhteystiedoillasi! ESF voi ottaa omaan käyttöön tai heittää pois varusteita ilman yhteystietoja

- Tekemällä varauksen/ilmoittautumisen hyväksyt samalla, että nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi saa näkyä jollapaikkojen listassa/kartassa, joka voi löytyä vanhan mastokatoksen sisä- ja/tai ulkopuolelta ja/tai joltakin ESF:n ilmoitustauluilta

 

 

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 19-09-2022 11:00
Till / Loppuu / End date 19-09-2022
Registration Start Date 19-09-2022 11:00
Max deltagare/osallistujia/participants 12
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 11     [Se anmälda]
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 31-12-2022 23:55
Deltagaravgift / Osallistumismaksu / Attendance fee 20,00EUR
Plats
Amiralshamnen
Amiralshamnen, 02360 Esbo, Finland
Amiralshamnen
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!
20,00EUR 1