Evenemang

Nedan finns samliga evenemang som är öppna för anmälan. Du kan se mer information om evenemanget genom att klicka på dess titel.

Evenemang Startdatum/Aloituspäivä/Start date Max deltagare/osallistujia/participants Status
Hobbygruppen - gruppanmälan 01-06-2022 Obegränsad
 • Öppen/Auki/Open
ESF-rockar 10-04-2023 Obegränsad
Föreläsningsserie 12-04-2023 18:00 20
 • Öppen/Auki/Open
Styrelsemöte 17-04-2023 18:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Ledar- och tränarträff 24-04-2023 17:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Regionalgruppen vår 2023 02-05-2023 17:00 10
 • Öppen/Auki/Open
Rankinggruppen vår 2023 02-05-2023 17:00 8
 • Öppen/Auki/Open
Kurs i 1-hjälp 06-05-2023 09:00 15
 • Öppen/Auki/Open
Må-gruppen vår 2023 08-05-2023 16:30 8
 • Öppen/Auki/Open
Kadettgrupp vår 2023 08-05-2023 17:00 8
 • Öppen/Auki/Open
Styrelsemöte 15-05-2023 18:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Tävlingsläger 1 05-06-2023 09:00 15
 • Öppen/Auki/Open
Seglingskurs D1 2023 12-06-2023 09:00 12
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!
Styrelsemöte 13-06-2023 18:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Seglingskurs D2 2023 19-06-2023 09:00 12
 • Öppen/Auki/Open
Skärgårdsläger yngre 26-06-2023 10:00 12
 • Öppen/Auki/Open
Valkyrianläger 2023 29-06-2023 10:00 15
 • Öppen/Auki/Open
Äventyrsläger 2023 31-07-2023 10:00 12
 • Öppen/Auki/Open
Tävlingsläger 2 07-08-2023 10:00 15
 • Öppen/Auki/Open
Styrelsemöte 15-08-2023 18:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary