Evenemang

Nedan finns samliga evenemang som är öppna för anmälan. Du kan se mer information om evenemanget genom att klicka på dess titel.

Evenemang Startdatum/Aloituspäivä/Start date Max deltagare/osallistujia/participants Status
Vinterträning Regional 21-10-2019 16:00 8
 • Öppen/Auki/Open
Vinterträning Ranking 21-10-2019 16:00 8
 • Öppen/Auki/Open
Seglarjumpa för vuxna 22-10-2019 18:00 10
 • Öppen/Auki/Open
Vinterträning Må/Kadett 23-10-2019 17:00 10
 • Öppen/Auki/Open
Meriturvadag för juniorer 19-04-2020 10:00 15
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!
Sjösättning 1 våren 2020 23-04-2020 14:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Sjösättning 2 våren 2020 03-05-2020 07:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Må-gruppen 2020 04-05-2020 17:00 10
 • Öppen/Auki/Open
Kadettgruppen 2020 04-05-2020 17:00 10
 • Öppen/Auki/Open
Regionalgruppen 2020 05-05-2020 17:00 10
 • Öppen/Auki/Open
Rankinggruppen 2020 05-05-2020 17:00 10
 • Öppen/Auki/Open
Sjösättning 3 våren 2020 17-05-2020 07:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Seglingskurs D1 2020 01-06-2020 10:00 12
 • Öppen/Auki/Open
Lagseglingsklinik / Joukkuepurjehduskliniikka 01-06-2020 10:00 Obegränsad
Tävlingsläger I 2020 08-06-2020 09:00 20
 • Öppen/Auki/Open
Seglingskurs D2 2020 08-06-2020 10:00 12
 • Öppen/Auki/Open
Äventyrsläger 15-06-2020 10:00 Obegränsad
 • Öppen/Auki/Open
RS Feva läger 25-06-2020 10:00 Obegränsad
 • Öppen/Auki/Open
Familjeläger 29-06-2020 10:00 Obegränsad
 • Anmäl grupp (Group)
Valkyrianläger 2020 16-07-2020 10:00 20
 • Öppen/Auki/Open
Valkyrian Cup 2020 18-07-2020 09:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Optimist FM 07-08-2020 09:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Seglingskurs Ö1 2020 10-08-2020 10:00 12
 • Öppen/Auki/Open