Esbo Segelförening

Stadgar för Esbo Segelförening r.f.


Godkända av föreningsmöte 16.3.2007 och 21.11.2007

Länk till ESF:s stadgar (pdf)

Länk till stadgarna för förtjänsttecken och förtjänstmärke (pdf)

Länk till stadgarna för kappseglingjetonger och långfärdstecken (pdf)

 

Uppdatering av stadgarna för ESF

En arbetsgrupp har sedan slutet av 2016 arbetat med att uppdatera ESF:s stadgar. Målsättningen med uppdateringen av föreningens stadgar är att texten ska vara klar och entydig, att den ska uppfylla juridiska krav, d.v.s. följa föreningslagen, och att den ska kunna förstås utan specialkunskaper.

De nya stadgarna ska godkännas av två föreningsmöten. Styrelsens förslag till nya stadgar behandlades och godkändes en första gång på föreningens Årsmöte den 24 mars 2017. Efter det här godkännandet kom det dock in ytterligare förändringar.

Ett nytt förslag på stadgar togs upp och kunde godkännas på ett extra föreningsmöte 13.9.2017. Detta förslag tas upp igen på ESF:s Höstmöte 17.11.2017. Då hoppas vi att de nya stadgarna slutgiltigt kan godkännas.

Du kan bekanta dig med förslaget på nya stadgar för ESF här.