Onsdag är Esbo Segelförenings traditionella kappseglingsdag - över startlinjen går allt från garvade kölbåtsrävar till nybörjaroptimister!

Restaurang Paven serverar Seglarbord på onsdagarna.

Aili Hanell trafikerar åter igen mellan Amiralshamnen och Paven på onsdagarna. Transporten är gratis och sköts av ESF-medlemmar för ESF-medlemmar och deras gäster. Tfn 045 201 8159

Från Amiralshamnen

17.15

17.45

och vid behov.

 

Från Paven

c. 17.30

Efter prisutdelningen c. 19.30/20.00

och vid behov.