Historia

Hösten 2011 fick ESF ta emot en stor donation av Marina Donner och Krister Ahlström. Tack vare Harry Ahlströms minnesfond kunde en ny paviljong med tillhörande brygga byggas på Pentala. Paviljongen fick namnet "Harrys Paviljong" och den fungerar i första hand som hem för juniorerna och seglingskurserna.

Från Harrys Paviljong kan man följa med aktiviteterna på Aisarfjärden och hålla ett öga på inloppen från Herröfjärden och Kytöfjärden. Ett perfekt läge alltså.

 Utsikten från Harrys

Utsikt över Aisarfjärden, Foto VM-E

 Invigningen 20.7.2013

Harrys Paviljong invigdes under högtidliga former den 20.7.2013, Foto Rabbe Sjöblom

 

Sedan några år tillbaka hyr ESF ut det gamla klubbhuset "Paven" till en krögare. Detta har lett till att medlemmarna, och speciellt juniorerna, inte alltid kunnat utnyttja det eller söka skydd där vid dåligt väder. Detta har vi accepterat som en del av arrangemanget med krögaren. Det är därför med tacksamhet och tillfredsställelse vi tagit emot Harrys Paviljong!

 

Harrys Paviljong 2014

Redan den första säsongen fylldes Harrys Paviljong av många evenemang. Juniorseglarna använde Harrys för sina möten varje vecka och den fungerade som bas för alla säsongens läger. Paviljongen var tävlingskansli vid Valkyrian Cup, FM-tävlingarnas kadettävlingar och ESF Lady Sail Race. 606-seglarna fick njuta av Harrys brygga under Lady Sail Clinic.
Sommaren 2014 gästades Harrys brygga av Blue Marlin.

 Liten och stor

Tolvan Blue Marlin på besök vid Harrys brygga, Foto Göran Ekholm

 

Husets skönhet och bekvämlighet beskrivs väl av att FM-domarna hellre bodde i Harrys Paviljong än på det hotell vi erbjöd dem. De utländska lagen team EST och team LAT bodde också i Harrys Paviljong. De betalningar som vi fick för övernattningarna kunde täcka kostnaderna för Baltic Opti Clinics huvudtränare. Paviljongen fungerade således utmärkt även i detta hänseende.

Juniorerna arrangerade ett eget nattevenemang i Harrys – Finalstudion för fotbolls-VM. På hösten hade optiföräldrarna tillsammans med Opti FM Race Committé en trevlig kväll med älgpasta och rödvin på Harrys.
I första hand kommer Harrys alltså att fungera som juniorernas bas. Våra uppfinningsrika unga seglare kommer säkert på många nya användningsmöjligheter för sin paviljong. Säsongen 2015 står en ännu finare paviljong till vårt förfogande! Terrassen på norrsidan av huset är klar och nya möbler skaffas.

Kontaktperson i ärenden som gäller husets service- och reparationsärenden är Simon Winqvist. Ett slags "husets handbok" - en mapp med service- och användningsföreskrifter för alla apparater som finns i Harrys har skrivits och finns till hands.

Juniorerna själva har skrivit ordningsreglerna för Harrys och ser till att de följs. Också vuxna förväntas följa och respektera reglerna.

 

Juniorer utanför Harrys

Valkyrian Cup 2014 prisutdelning, Foto Tuomas Koljonen

 

Harrys norra terrass 2015

Harrys norra terrass 2015, Foto Antti Järvi