Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. finns till för att stöda ESF:s verksamhet. Understödsföreningen grundades 2.2.1949, i första hand för att erbjuda ESF:s ständiga medlemmar en möjlighet att ekonomiskt stöda sin segelförening med en liten medlemsavgift. Understödsföreningen tar också gärna emot medel i form av donationer och testamenten. På det sättet kan Understödsföreningens tillgångar förkovras med tanke på framtida större ESF-projekt.

Under de senaste dryga tjugo åren har Understödsföreningen kunnat stöda ESF med cirka 325 000 euro för Amiralshamnen, cirka 40 000 euro för Paven, cirka 20 000 euro för juniorseglarkurser och cirka 90 000 euro för olika övriga aktuella ändamål.

Vid utgången av år 2017 hade Understödsföreningen 78 medlemmar.

Styrelsen för Understödsföreningen består år 2018 av Rabbe Sjöblom (ordf.), Claes Forsén, Peter Joutsi, Teddy Weber och Mikael Westerlund (ombudsman). Verksamhetsgranskare är Martin Baltscheffsky och Henrik Björnström med Bengt Rostedt och Henrik Vilén som suppleanter.

Hur blir man medlem? Kontakta ordförande Rabbe Sjöblom (tfn 0400-963072, e-post rabbe.sjoblom ät kolumbus.fi) eller ombudsmannen Mikael Westerlund (tfn 0400-980 853, e-post mikael.westerlund53 ät gmail.com). Det går också bra att bara betala in medlemsavgiften, minst 25 euro, på Understödsföreningens konto FI5221851800039738.