ESF är en förening med gamla anor, grundläggningsåret är 1906. Föreningens kommodor heter Pontus Karlemo.

ESF erbjuder seglingsverksamhet i alla former för alla kategorier av seglare och seglingsintresserade. Vår verksamhet utövar vi i Esbo på Sökö udd där vi har en marina och på Paven på Pentala där vi har vår sociala kappseglingsverksamhet med onsdagsseglingar och seglingsskola. I samverkan med broderföreningarna och Segling och Båtsport i Finland r.f. deltar vi i arrangemang av nationella och internationella tävlingar och i stöd- och träningsverksamhet för aktiva seglare och därmed i utvecklingen av segelsporten i Finland. Föreningen har i över 110 år målmedvetet inspirerat och lärt upp nya seglare och funktionärer och samtidigt i takt med förändrade omständigheter byggt upp faciliteterna på sina egna fastigheter. ESF erbjuder en trygg framtid.

Juniorverksamhet

ESF har alltid varit mycket mån om juniorskolning och -kappsegling. Vi ordnar seglingsläger för nybörjare och mera erfarna seglare. Tävlingsgrupperna har även onsdags- och torsdagsträningar. Måndagsgruppen riktar sig till barn i åldern 6 - 10 år. Om Du vill veta mera kontakta vår juniorchef Jarkko Vehviläinen tfn 045-2007181eller vehvilainen(ät)gmail.com. Frågor som gäller läger och träning riktas till träningschef Erica Bäckström 040-1241412 eller junior(ät)esbosegelforening.fi.

Seglingsskolor för vuxna

ESF ordnar kurser för vuxna enligt behov. Anmäl intresse och följ med annonsering på hemsidan!

Kappseglingsarrangemang och skolning av funktionärer

ESF arrangerar årligen ett flertal större och mindre tävlingar. Onsdagsseglingarna utgör för många medlemmar det viktigaste evenemanget under sommaren både socialt och som lekfullt tävlande. Starten är utanför Paven, ESF:s segelpaviljong på Pentala. Större tävlingar av tradition är t.ex. Valkyrian Cup i juli och Pentala Runt i augusti. Varje sommar ordnas dessutom FM- eller rankingtävlingar för olika klasser. Välkomna med och tävla eller som funktionär! Båda behövs.

 Medlemmar som vill hjälpa till vid  föreningens kappseglingsarrangemang, så som onsdagsseglingarna, är hjärtligt välkomna! Vid onsdagsseglingarna kan man ställa upp som medhjälpare och få praktisk handledning i att fungera som funktionär vid kappseglingar. ESF bekostar även skolningen av kappseglingsdomare och funktionärer vid kurser ordnade av förbundet Segling och Båtsport i Finland.

ESF har ett flertal entypsklasser som är aktiva. 606:orna blir allt fler. Provseglingar eller gastplats med denna ypperliga båt för både unga och gamla, mer och mindre kunniga, ordnas gärna. Mer information ger Bettina Lemström tfn 040-551 8661 eller bettina.lemstrom(ät)live.com

En rätt ny båttyp är RS Feva. Den seglas av två juniorer och har en egen klass i onsdagsseglingarna.

ESF är en av Finlands mest aktiva Laser-föreningar och målet är att ytterligare öka aktiviteten. Träningarna i Finland börjar genast när isarna har gått. Alla är välkomna oberoende av Laser-klass, 4.7, Radial eller Standard eller ålder. Laser-träning för vuxna en gång i veckan i samband med onsdagsseglingen. Tore Kindstedt ger mera information, tfn 050 64571 eller tore.kindstedt(ät)gmail.com.

Vill man aktivera sig med segelsport även under vinterhalvåret kan man hänga med i farten hos en DN-isjakt! Bengt Enoksson tfn 050-512 0964 eller m.welin(ät)suomi24.fi ger gärna mer information om detta.

Övrig social verksamhet

Föreningens klubbverksamhet omfattar ett flertal olika program under året, på vilka vi hoppas se Dig. Vår- och höstmötena är stadgeenliga föreningsmöten som även innehåller en social del med mat och fri samvaro. Den traditionella kräftskivan går av stapeln på sensommaren med seglingar följande dag. Talkon i Amiralshamnen ordnas vår och höst - trevlig samvaro och en bit mat ingår.

Informationsverksamhet

ESF:s årsbok har sedan 1916 utgivits vart femte år, senast år 2016. Årsinfo utkommer lagom till seglingssäsongen och skickas i ett exemplar till varje medlemsadress. År 2019 är Årsinfo beroende av om vi hittar en ny redaktör. Om inte så kommer Årsinfo att utebli. Nyhetsbrev per e-post går till dem som har registrerat sig på hemsidan www.esbosegelforening.fi På webbsidorna hittar man också kontinuerligt uppdaterad information om föreningens verksamhet, se bl.a. kalendern.

Amiralshamnen

ESF:s hamn Amiralshamnen är belägen längst i söder på Sökö udd och är avsedd enbart för ESF-medlemmar. Där finns idag ca 90 bryggplatser för i föreningen inskrivna segelbåtar, vinterförvaringsplatser, el och dricksvatten på bryggorna, sugtömning för septiktank, mastkran, lyftkran för mindre kölbåtar (t.ex. 606:or) samt servicehusen Clara (kansli etc) och Johanna (omklädningsrum och bastu). 

Verksamheten i Amiralshamnen drivs av Amiralshamnskommittén (AMHK), som ansvarar för bryggor, båtplatser, el och teknik, vaktturer och gemensamma båtlyft på våren och hösten. För mer detaljerade uppgifter hänvisas till Reglerna för Amiralshamnen. Mer information ger AMHK-ordförande Karl Lindfors tfn 050-5561387 karl.lindfors (ät) me.com. Lättbåtar som är inskrivna i föreningen kan förvaras i Amiralshamnen till en lägre kostnad än kölbåtarna.

Paven på Pentala

ESF:s klubbhus Paven på Pentala har traditionellt utgjort den centrala platsen för ESF:s verksamhet. Paven är bas för seglingsverksamheten, både tävlingar och träningar, och samtidigt centrum för den sociala verksamheten. Paven är ett landmärke som de flesta som rört sig i våra vatten känner väl till. Pentalakommitténs ordförande är Mikael Mischa Blom 050-4639608 mikael.blom (ät) veho.fi.

Sommarrestaurangen Paven betjänar under juni-augusti medlemmar och övriga vänner av segling. Se också Restaurang Pavens egen hemsida www.paven.fi.

Harrys Paviljong invigdes 2013 och är avsedd främst för juniorernas och seglingskursernas bruk.

Under byggnad 2018-19 är servicehus och sovstugor i anslutning till Harrys Paviljong.