Medlemsavgifter

 
Inskrivningsavgift 
Årlig medlemsavgift
 Senior  0 €  155 €
 Maka/make/sambo   0 €   83 €*
 Yngre senior (19-26 år)  0 €  83 €
 Junior (0-18 år)  0 €  57 €

 * Förutsätter att maka/make/sambo-medlemmen är länkad till en annan ESF-medlem, till vilken fakturorna skickas

Nycklar

ESF-nyckel, pant

40 €
Krannyckel (skolning krävs), pant
40 €

Båtavgift (för registerhållning, besiktning, etc.), årlig avgift

Besiktigad kölbåt och motorbåt
30 €
Jolle
0 €

Extra besiktningsavgifter

Extra besiktningsavgift på 40 € (+ eventuella färdkostnader till besiktningsorten som betalas direkt till besiktaren) betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard.

Båt som besiktigas efter 30 juni (om inte överenskommet med besiktningschefen) eller lämnas obesiktigad betalar 100 € (+ eventuella färdkostnader till besiktningsorten betalas direkt till besiktaren). Obesiktigad båt får inte föra föreningens flagga eller använda föreningens hamn.

Sommaravgifter

Brygghyra för kölbåt i Amiralshamnen (Amh)*
119 €/m x Bredd (m) + 113 € **
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn 10 €
Brygghyra för motorbåt vid motorbåtsbryggan;  
    stor plats (>2 m bred) 320 €
    liten plats (≤2 m bred)
290 €
Kranavgift
200 €
Engångsavgift för båtkran 30 €
Båt (längd >7,5 m) på trailer i Amh 250 €
Trailer med eller utan båt (längd ≤7,5 m) i Amh 50 €
Bryggplats på Pentala för 606
100 €
Straffsats för oskött nattvaktstur
200 €

* Observera att det inte är tillåtet att hålla båten uppe på land i Amiralshamnen under sommaren utan giltig orsak och utan överenskommelse – ifall så trots allt sker faktureras sommarens brygghyra i vanlig ordning (om båten har bryggplats) eller faktureras dubbel vinteravgift (om båten inte har bryggplats)

** Exempel: Båt med max bredd på 3,5 meter betalar i brygghyra 119 € x 3,5 + 113 € = 529,50 €

Vinteravgifter

Båt på bock eller trailer (vid okända mått används 7x2m)                                                        4€/m2 x LOA(m) x Bredd(m) + 113 € *
ILCA eller motsvarande jolle 30 €
Optimist eller motsvarande jolle 20 €
Enbart trailer 50 €
Enbart mast 50 €

 * Exempel: Båt med max längd 12,5 meter och max bredd 3,5 meter betalar för vinterplats 4 € x 12,5 x 3,5 + 113 € = 288 €

Årsavgifter

Hyra för lagerutrymme i gamla koppin 80 €*

* Förutsätter att ESF-medlemmen har brygg- eller vinterplats för sin segelbåt i Amiralshamnen 

Avgifter för icke-ESF-medlemmar

Tillfällig båtplats per dygn 20 €
Mastkran per gång 30 €
Båtkran per gång (obs! medlem med rätt att använda kranen ska vara med) 50 €
Sjösättningsramp per gång 20 €

 

Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen.

  • betala dina räkningar senast på förfallodagen
  • betala den summa som står på fakturan (slå inte ihop flera fakturor!)
  • använda aktuellt referensnummer
  • kontakta kansliet om något är oklart

Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av aktivitet i föreningen, för i det frivilliga föreningsarbetet hjälper alla till i mån av möjlighet.

 

ESF-produkter

Flagga 0 35x54 cm 30,-
Flagga 1 44x72cm 35,-
Flagga 2 55x90cm 42,-
Flagga 3 66x108cm 45,-
Flagga 4 80x130cm 50,-
Vimpel 26,-

ESF dekal 12,-
ESF dekal stor 15,-
ESF juniordekal 8,-

Keps 25,-
Kepsband med ESF-logo 2,50  5st = 10,-
Flytande nyckelring med ESF-logo 1,50  5st = 5,-
Pins med ESF-logo 1,- 5st = 3,-