Medlemsavgift

 
Inskrivningsavgift 
Årlig medlemsavgift
 Senior  0 €  155 €
 Maka/make/sambo   0 €   83 €
 Yngre senior (19-26 år)  0 €  83 €
 Junior (0-18 år)  0 €  57 €

 

Båtavgift (för registerhållning, besiktning, etc.)

Kölbåtar och registrerade motorbåtar  
30 €
Jollar
0 €

 

Extra besiktningsavgifter

Extra besiktningsavgift på 40 € betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard.

Båt som besiktigas efter 30 juni (om inte överenskommet med besiktningschefen) eller lämnas obesiktigad betalar 100 € (eventuella färdkostnader till besiktningsorten betalas direkt till besiktningspersonen). Obesiktigad båt får inte föra föreningens flagga eller använda föreningens hamn.

 

Nycklar

ESF-nyckel

40 € (pant)
Krannyckel (skolning krävs)
40 € (pant)

 

Sommaravgifter

Brygghyra för kölbåt i Amiralshamnen
119 €/m x Bredd (m) + 113 € *
Brygghyra för motorbåtar (≤2 m bred) vid motorbåtsbryggan
290 €
Brygghyra för motorbåtar (>2 m bred) vid motorbåtsbryggan
320 €
Kranavgift
200 €
Kölbåt på trailer i AMH, nedre plan (ev. kranavgift tillkommer)
100 €
Bryggplats på Pentala för 606:or (inga kranlyft)
200 €
Bryggplats på Pentala för 606:or (kranavgift tillkommer)
100 €
Engångsavgift för båtkran
30 €
Trailer med eller utan båt, lättbåt (inga kranlyft)
50 €
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn
10 €
Straffsats för oskött nattvaktstur
200 €

 * exempel: Båt med max bredd på 3,5 meter betalar i brygghyra 119 € x 3,5 + 113 € = 529,50 €

Vinteravgifter

Kölbåt, 606, båt på trailer                                                         4€/m2 x LOA (m) x Bredd (m) + 110 € *
ILCA eller motsvarande jolle 30 €
Optimist eller motsvarande jolle 20 €
Enbart trailer 50 €
Enbart mast 50 €

 * exempel: Båt med max längd 12,5 meter och max bredd 3,5 meter betalar för vinterplats 4 € x 12,5 x 3,5 + 110 € = 285 €

 Avgifter för icke-ESF-medlemmar

Tillfällig båtplats per dygn 10 €
Mastkran per gång 20 €
Sjösättningsramp per gång 20 €
Båtkran per gång (obs! medlem med rätt att använda kranen ska vara med) 50 €

 

Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen.

  • betala dina räkningar senast på förfallodagen
  • betala den summa som står på fakturan (slå inte ihop flera fakturor!)
  • använda aktuellt referensnummer
  • kontakta kansliet om något är oklart

Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av aktivitet i föreningen, för i det frivilliga föreningsarbetet hjälper alla till i mån av möjlighet.

 

ESF-produkter

Flagga 0 35x54 cm 30,-
Flagga 1 44x72cm 35,-
Flagga 2 55x90cm 42,-
Flagga 3 66x108cm 45,-
Flagga 4 80x130cm 50,-
Vimpel 26,-

ESF dekal 12,-
ESF dekal stor 15,-
ESF juniordekal 8,-

Keps 25,-
Kepsband med ESF-logo 2,50  5st = 10,-
Flytande nyckelring med ESF-logo 1,50  5st = 5,-