Clara - Vaktrum, mötesrum med kök, kansli

Boka användning av Clara via kanslisten. Meddela kontaktperson och telefonnummer.
1. I och med att du bokar möteslokalen är du ansvarig för ordningen i rummet. Städa efter dig och töm papperskorgarna. Sopa eller dammsug vid behov.
2. WC finns i anslutning till Johannas tvättutrymmen. Inva-WC finns i östra ändan av Johanna.
3. Nattvakt: Bekanta dig med nattvaktsreglementet!

Johanna, bastu, dusch, wc

1. Du som ansvarar för seglingstävlingar, kom ihåg att reservera bastun för hela tävlingstiden. Det är önskvärt att inte andra använder bastun under tävlingsdagar.
2. Observera tiden det tar att värma upp bastun, ca ½ timme.
3. Se till att bastun och omklädningsrummen är städade efter användningen. Rensa vid behov bort hårstrån från avloppssilarna. Använd roskisarna. Lämna inte matrester (t.ex. bananskal) i roskisarna. Kom ihåg att tömma roskisarna tillräckligt ofta.
4. Det finns tre WC:n i Johanna, ett per tvättrum, samt inva-wc i östra ändan av byggnaden.
5. Det är förbjudet att förvara och torka seglingsdräkter eller annan utrustning i omklädningsrummen.

Nycklar

Amiralshamnsnyckeln går till alla ytterdörrar i husen.
Kansliet har egen nyckel.