Amiralshamnen är ESF:s hamn som ligger på ändan av Sökö udd. N60°06,95‘ E24°40,90‘ (WGS84). Hamnen byggdes 1984 för föreningens medlemmar och där ligger idag ungefär 90 kölbåtar plus ett varierande antal lättbåtar. Efter en ombyggnad våren 1998 är den väl skyddad.

Servicehusen Clara och Johanna färdigställdes 2006. Husen inhyser mötesrum, kansli och nattvaktsutrymme i den ena byggnaden (Clara) samt bastu, dusch och toaletter i den andra (Johanna).

Amiralshamnen


Karta till Amiralshamnen

Service i hamnen

Servicehus med

  • -mötesrum
  • -kansli
  • -bastu & dusch
  • -toaletter

Ca 90 bryggplatser för segelbåtar

En brygga för mindre motorbåtar eller lättbåtar (syns inte på bilden)

Sjösättningsramp

Småbåtskran (max. 3200kg)

Mastkran (max. 300kg)

Mastskjul

Strandbastu

Dricksvatten & el på bryggorna

Sugtömning för septkitank

Vinterplatser

 

N60°06,95‘ E24°40,90‘