Amiralshamnen är ESF:s hamn som ligger på ändan av Sökö udd. N60°06,95‘ E24°40,90‘ (WGS84). Hamnen byggdes 1984 för föreningens medlemmar och där ligger idag ungefär 90 kölbåtar plus ett varierande antal lättbåtar. Efter en ombyggnad våren 1998 är den väl skyddad.

Servicehusen Clara och Johanna färdigställdes 2006. Husen inhyser mötesrum, kansli och nattvaktsutrymme i den ena byggnaden (Clara) samt bastu, dusch och toaletter i den andra (Johanna).

Amiralshamnen


Karta till Amiralshamnen

Service i hamnen

 • Servicehus med
 • -mötesrum
 • -kansli
 • -bastu & dusch
 • -toaletter
 • ca 90 bryggplatser för segelbåtar
 • Sjösättningsramp
 • Småbåtskran (max. 3200kg)
 • Mastkran (max. 300kg)
 • Mastskjul
 • Strandbastu
 • Dricksvatten & el på bryggorna
 • Sugtömning för septkitank
 • Vinterplatser