Dessa anvisningar gäller för användandet av Amiralshamnens el-uttag, på land och på bryggorna. Syftet med reglerna är att garantera personsäkerhet och för att minimera risken för eldsvåda.

1. Endast kablar som är avsedda för utomhusbruk (klassificering IP 34 eller bättre) får användas som anslutningskablar och skarvsladdar.

2. Skarvkablarnas kopplingar måste alltid skyddas mot fukt. De får under inga omständigheter hamna i vattnet eller i vattenpölar på land.

3. Enligt elsäkerhetsbestämmelserna är det förbjudet att lämna anslutningskablar eller skarvsladdar på ett sådant sätt att den fria ändan kan vara till fara för barn.

4. Använd inte elvärmare, varmluftsblåsare eller kupévärmare. I specialfall måste användande överenskommas med Amiralshamnskommitténs ordförande eller med ansvarige för elanläggningarna.

5. Olovlig användning av elvärmare under vinterförvaringen kan förorsaka eldsvåda, som i värsta fall kan förstöra samtliga båtar som är i närheten. Elvärmarens användare har fullt ansvar för eventuella skador.

6. Anslutningskabeln får vara ansluten till eluttaget endast under den tid som användandet av handverktyg eller laddare kräver. En obevakad kabel som är ansluten till eluttaget, men inte i användning, kan förorsaka eldsvåda om kabeln skadas.