I Amiralshamnen finns det brygg-och vinterplatser för segelbåtar som tillhör föreningens medlemmar.Det finns ännu några lediga platser. Förfrågningar angående bryggplatser kan riktas till Jonas Geust (jgeust ät gmail.com). Frågor angående vinteruppläggning riktas till Stefan Sandås (stefan.sandas ät gmail.com)

Också jolle- och lättbåtsplatserna samt motorbåtsplatserna vid den nya bryggan är numera avgiftsbelagda, frågor besvaras av kansliet (kansli ät esbosegelforening.fi).

 

Båtarna ska i hamnen vara förtöjda på ett sjövärdigt sätt. HÄR kan du närmare läsa om vad du bör beakta vid förtöjning av båten vid bryggan.

Båten ska alltid förtöjas med två trossar - hanfot -  till akterbojen.