I Amiralshamnen finns det brygg-och vinterplatser för segelbåtar som tillhör föreningens medlemmar.Det finns ännu några lediga platser. Förfrågningar angående bryggplatser kan riktas till Ville Karkiainen (ville.karkiainen(ät)gmail.com). Frågor angående vinteruppläggning riktas till Kalle Lindell (kalle.lindell(ät)iki.fi).

Också jolle- och lättbåtsplatserna samt motorbåtsplatserna vid den nya bryggan är avgiftsbelagda, frågor besvaras av kansliet (kansli(ät)esbosegelforening.fi).

 

Båtarna ska i hamnen vara förtöjda på ett sjövärdigt sätt. HÄR kan du närmare läsa om vad du bör beakta vid förtöjning av båten vid bryggan.

Båten ska alltid förtöjas med två trossar - hanfot -  till akterbojen.