Esbo Segelförening

Kappseglingskurs, särskilt för damer 17-18.6

Det har efterlysts en kappseglingskurs för vuxna och efter senaste sommarens positiva erfarenheter har vi beslutat arrangera en kurs för medlemmar veckoslutskurs 17. – 18.6 på Paven. Förutsättningen för deltagande i kursen är att man behärskar seglingsgrunderna och målsättningen är att deltagarna lär sig handskas med en mindre kölbåt så bra att de efter kursen kan delta i föreningens interna kappseglingar antingen som rorsman eller besättning. Priset för kursen är 160€ (lunch ingår i priset).

Som dragare och kontaktperson för kursen fungerar Henrik Eklund (henrik.eklund2002(ät)gmail.com)

Anmälning till kursen