Betalning av deltagaravgifter

Suomeksi    In English

Betaltjänsten erbjuds av Svea Payments Oy (tidigare namn Maksuturva Group, FO-nr 2121703-0) i samarbete med bankerna och kreditinstituten. Betaltjänsten kräver varken extra avgifter eller registrering från användarens sida. Svea Payments Oy är ett betalningsinstitut och en betaltjänstleverantör som lyder under Finansinspektionen. All dataöverföring och penningtrafik är SSL-skyddad, vilket betyder att ingen utomstående kan se dina uppgifter. Betalningsmottagaren är Svea Payments Oy.

Betalning i nätbanken

Det finns nätbetalningsknappar som du kan använda till alla finländska banker.

Kortbetalningar med Visa, Visa Electron, MasterCard eller Business Eurocard

När du betalar med kort blir det en affär mellan kunden och Svea Payments Oy. Esbo Segelförening rf. ansvarar endast för marknadsföringen och genomförandet av evenemang och tjänster samt behandlar eventuella reklamationer beträffande dem. Svea Payments Oy är betalningens mottagare, som också behandlar reklamationer som gäller betalningarna.

Observera att nätbankskoder krävs även vid kortbetalning.

Kontaktuppgifter:

Svea Payments Oy
FO-nummer: 2121703-0
Gräsviksgatan 23
00180 HELSINGFORS
Tel. (09) 42 41 7040, vardagar kl. 9.00 – 17.00
www.maksuturva.fi

 


 

Osallistumismaksujen maksaminen 

eMaksut-maksupalvelun tarjoaa Svea Payments Oy (aikaisempi nimi Maksuturva Group, y-tunnus 2121703-0) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Svea Payments Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi. Maksun saajana on Svea Payments Oy.

Verkkopankit

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksupainikkeet.

Korttimaksut (Visa, Visa Electron, MasterCard ja Business Eurocard)

Kortilla maksaessasi kauppa syntyy asiakkaan ja Svea Paymentsin Oy välille. Esbo Segelförening ry. toimii ainoastaan tapahtumien ja palveluiden markkinoijana ja toteuttajana käsittelee mahdolliset niihin liittyvät reklamaatiot. Maksun saajana näkyy Svea Payments Oy, joka myös käsittelee maksutapahtumia koskevat reklamaatiot.

Huom. verkkopankkikoodit tarvitaan myös kortilla maksamisen yhteydessä.

Yhteystiedot:

Svea Payments Oy
y-tunnus: 2121703-0
Ruoholahdenkatu 23
00180 HELSINKI
Puhelin: (09) 4241 7040, arkisin klo 9.00 – 17.00
www.maksuturva.fi


Payment of attendance fees

eMaksut payment service is offered by Svea Payments Ltd  (Former name Maksturva Group, company registration number 2121703-0) in co-operation with banks and credit institutions. You as a consumer are not required to register or pay extra costs for using the payment service. Svea Payments Ltd is an authorized payment institution supervised by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA). All data transfer and money transactions are SSL secured meaning that no external party can see your personal information. Svea Payments is the payment receiver.

Online bank payments

You can use the online payment services of any Finnish bank.

Card Payments (Visa, Visa Electron, MasterCard and Business Eurocard)

In transactions paid by credit or debit card, Svea Payments Ltd acts as the vendor, which means that Maksuturva and the buyer are the parties of the business transaction. Esbo Segelförening rf. is responsible for marketing and handling the events or services and for handling possible reclamations regarding them. Svea Payments Ltd is the payment receiver, and it also handles reclamations regarding payments.

 

Notice that you will need your bank codes in transactions paid by credit or debit card.

Contact information:

Svea Payments Oy
Business ID: 2121703-0
Ruoholahdenkatu 23
00180 HELSINKI
Tel. (09) 42 41 7040, workdays between 9 a.m. and 5 p.m.
www.maksuturva.fi