ESF-Forum
ESF-Forum har följande kategorier: Köp/Sälj/Ge bort och Gast/Nattvaktsvikarie behövs/erbjuds
ESF forum är till för att medlemmarna skall kunna annonsera om båtföremål till salu, efterlysa båtprylar som man önskar köpa, söka gast eller nattvaktsvikarie och erbjuda sina tjänster som gast och nattvaktsvikarie.
Forumet får inte användas för försäljning och reklam av firmor eller för marknadsföring av kommersiella produkter eller tjänster, utan det är enbart till för medlemmarnas privata ändamål. Nattvakt får bara myndiga (18 år fyllda) ESF-medlemmar vara.
Samtliga annonser är publika och synliga för vem som helst som besöker webbplatsen.
Bara registrerade och inloggade medlemmar kan lägga in annonser. Medlemmarna kan (och ska gärna) själva avlägsna sina egna annonser.
Varje annons bör förses med kontaktuppgifter, så att intresserade kan ta kontakt. Observera att alla annonser är tillgängliga för vem som helst som besöker webbplatsen - också icke-medlemmar.
Var och en bör själv sköta om att avlägsna sina egna, föråldrade annonser. Annonser för föremål som har sålts kan med fördel ändras så, att rubriken förses med tillägget "[SÅLD]" och annonsen lämnas kvar en tid. Så undviker man onödiga förfrågningar.
Forumets moderator och webbadministratörerna har rätt att avlägsna föråldrade, bristfälliga eller olämpliga annonser utan förvarning.

Gör så här:
1. Logga in som ESF-medlem (om du ännu inte har registrerat dig på hemsidan så gör det först av allt. Det kan ta någon dag att få bekräftelse)
2. Gå till forumet genom att i menyn "Föreningen" välj "ESF Forum - köp & sälj" (du kan läsa annonser utan att vara inloggad, men inte lägga in annons)
3. Välj kategori Till salu / Önskas köpa / Gast behövs eller erbjuds / Nattvaktsvikarier och sedan på annonsens rubrik för att läsa annonserna
4. Om du vill lägga in en annons Klicka på knappen "+Nytt" i respektive forum, eller klicka på "Ny annons" högst upp i forumet
5. Kontrollera i "Kategori" att du lägger in din annons i rätt kategori. Skriv en kort med tydlig titel i fältet "Angående" så att man genast ser vad du har till salu eller önskar köpa
6. Skriv ditt meddelande och dina kontaktuppgifter i rutan "Inlägg" (använd (at) i stället för @ i e-postadress för att undvika missbruk)
7. När du är färdig: Klicka på knappen "Skicka in" och kontrollera sedan att ditt inlägg hamnade rätt.
Svårt? Testa! Du lär dig bäst genom att prova!