Stadgar för Esbo Segelförening r.f.

Medlemsansökan, seniorer

Medlemsansökan

Observera att ansökan om juniormedlemskap görs på en annan blankett!

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning


Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning


Förutsatt att jag blir antagen som medlem i ESF, så önskar jag även göra en båtanmälan

Välj alternativ

Båtanmälningsblanketten öppnas automatiskt när du har skickat in din medlemsansökan. Fyll också i båtanmälan och skicka den.

Ogiltig inmatning

 

ESF Årsbok 2016

Klicka på bilden nedan för att öppna årsboken i helskärm i FlipBook-format. Stäng helskärmsläget genom att trycka på ESC-tangenten.

 

Miljöprogram för Esbo Segelförening r.f.

Avsikten med ESFs miljöprogram är att ge rekommendationer för hur föreningen och dess medlemmar beaktar miljön i sin verksamhet. Miljöprogrammet ställer också upp målsättningar för hur vi kan förbättra handlingssätt och miljömedvetenhet i framtiden och sålunda minska belastningen på miljön förorsakad av båtlivet inom ESF.
Att miljön inte skadas är av vital betydelse för alla som rör sig vid och på havet. När människor vistas på havet, tävlingsbanorna och i naturen ökar förståelsen för hur viktigt det är med en orörd natur.


1. Sopor och problemavfall
Alla ESF:are ser till att det avfall vi åstadkommer lämnas i för ändamålet avsedda insamlingskärl. Det här är viktigt också då vi rör oss i naturen varifrån vi alltid tar med oss vårt avfall.
Sophantering för hushållsavfall finns vid porten. ESF erbjuder också sina medlemmar hantering av miljöfarligt avfall. I miljöskjulet vid porten finns tunnor för spillolja, glykolhaltigt avfall, ett kärl för oljehaltigt fast avfall (t.ex. använda oljefilter) och ett stort kärl (kista) för använda ackumulatorer. Allt annat problemavfall är du skyldig att själv föra till en mottagning för problemavfall.


Mål: Vi undviker att miljöfarligt avfall hamnar i naturen. Det man tar med sig för man bort. Gäller också på Paven och i naturhamnar.


2. Toalettavfall
Alla nya och alla besiktigade båtar ska idag ha septiktank och sugtömningsmöjlighet. Användningen av sugtömning uppmuntras. I Amiralshamnen finns en sugtömningsstation för medlemmarnas båtar. Lista på övriga ställen finns på http://www.hallskargardenren.fi/sv?s=105.
Toaletter finns i Amiralshamnen och i vår skärgårdshamn Pentala.


Mål: Toalettutsläpp i havet undviks helt.


3. Kemikalier
Båtvårdsprodukter, båtprylar och hushållsprodukter som används ombord kan innehålla ämnen som inte får hamna i naturen. I båtarna används många slag av kemikalier, t.ex. då man diskar och då däcken och skroven tvättas och vaxas. Detta medför utsläpp av olika kemikalier.


Mål: Speciellt i hamnar där vattencirkulationen är begränsad undviker vi att använda kemikalier. Använd miljömärkta produkter som är skonsamma mot miljön.


4. Båtbotten
Problemet med växtlighet på båtbottnar upplevs som besvärande, dessutom ökar bränsleåtgången då växtligheten på båtbottnen ökar. Bottenfärger som enligt myndigheterna inte längre är tillåtna bör inte användas på båtar som för ESF-flagg.


Mål: Båtägarna skall hålla båtbottnen ren genom mekaniskt rengöra bottnen eller genom att använda miljövänliga produkter så att mängden skadliga ämnen som kommer ut i vattnet hålls på en nivå som inte påverkar vattenmiljön.


5. Uppläggning
Vinterkonservering med frostskydd i motorn och rengöringsrutiner vid höstupptagningen är tillfällen då skadliga ämnen bör tas om hand och inte spridas ut i naturen.


Mål: Ifall båtens bottenfärg under uppläggningen rengörs eller avlägsnas ska marken under båten skyddas med presenning så att färgen inte kommer i kontakt med marken under båten eller sprids ut i naturen. Torrslipning av båtar är förbjuden, vid våtslipning ska slipvattnet samlas upp.
Bortslipad färg eller målfärgsrester bör ovillkorligen föras till därtill avsedda uppsamlingsplatser, t.ex. Stensviks Teboil. Lista på mottagningsstationer finns på https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/vaarallisen-jatteen-kerayskontit/Sivut/default.aspx.
Vinterkonservering och frostskydd av motorer bör göras så att inga skadliga ämnen sprids ut i naturen. I praktiken betyder det här att konserveringsmedlet efter vintern ska köras ut ur motorn så att det samlas upp.


Mål: Vi samlar upp använd glykol och för den till uppsamlingstunnan i miljöskjulet.


6. Gamla segel
Båtägarna uppmanas att returnera gamla segel till återanvändning, bl.a. Globe Hope har verksamhet för att återanvända gamla segel. Mera info hittar du också på http://www.vihreatvaatteet.com/savethec-laukkuja-kierratetyista-purjeista/ .

Mål: Inga gamla segel blir längre liggande på hamnområdet eller i förvaringsutrymmena.


7. Föreningen
Kansliet:
Återvinning och sortering av diverse kontorsmaterial är självklar för personalen.
Tillställningar:
Återvinning, sortering och efterstädning vid tillställningar hör till varje medlems plikter.
Hamnen:
En renstädad hamn ökar vår trivsel! Alla medlemmar bör se till att all utrustning förvaras på därtill avsedd plats och inte ligger och skräpar.


Mål: ESF fortsätter kontinuerligt sitt miljöarbete och vidareutvecklar regler för ett miljöanpassat båtliv vid hamnar, bryggor i skärgården och på havet.

Seglingskurser för vuxna

Vi har några nya kurser för vuxna på kommande för säsongen 2020 som vi berättar mera om inom den närmaste framtiden!

Vi kommer dock i fortsättningen också att erbjuda skräddarsydda kurser för intresserade vuxna. Samla ihop ett gäng och ta kontakt med oss så planerar vi tillsammans en kurs som passar just er. Vi lär ut allt från grunderna i segling till kappsegling på hög nivå. Som redskap används 606 (kölbåt) eller Laser (jolle).

Bäst når ni oss på kurser (at) esbosegelforening.fi

Bild0499      Bild0502

 

Styrelsen 2021

Kommodor Martti Paajanen 040-5054543 martti(ät)tuulivei.net
I vicekomm. Mikael Blom 050-4639608 mikael.blom(ät)veho.fi
II vicekomm. Anton Eklund 040-5157959 anton.eklund97(ät)hotmail.com
Sekreterare Alexandra Forsén 040-8677443 information.esf(ät)gmail.com
Ekonom Charlotta Lemström 040-5690798 ekonomi.esf(ät)gmail.com
Medlemmar Michael Röllich 040-5197696 michael.rollich(ät)elisanet.fi 
  Saara Tukiainen
040-7758411
tukiainen.saara(ät)gmail.com 
  Fredrik Ekroos 0400-566140 fredrik.ekroos(ät)gmail.com 
  Tiina Ramula 0400-515677 tiina.ramula(ät)pp.fi
  Jarkko Vehviläinen 045-2007181 vehvilainen(ät)gmail.com
  Ville Karkiainen 040-1922202 ville.karkiainen(ät)gmail.com

 

Hela styrelsen kan kontaktas på styrelse(ät)esbosegelforening.fi

Båtbesiktning

Båtens namn ska vara synligt från bryggan.

Skrovbesiktning

En båt som nyinskrivs i föreningen skall först skrovbesiktigas. Detta görs då båten står på land. Observera att ägaren eller en representant som känner till båten skall vara närvarande vid besiktning. En besiktningsman från annan förening kan anlitas om sådan finns tillgänglig. En båt som köps under säsongen behöver inte lyftas för skrovbesiktning. Båten grundbesiktigas så att båtens besiktning gäller endast för den aktuella säsongen. Följande vår skall båten skrovbesiktigas och sedan grundbesiktigas.

Grundbesiktning

Grundbesiktningen görs då båten skrivs in i föreningen och gäller i 5 år. Man fyller i ett nytt protokoll och utfärdar ett ”Båtcertifikat”. Skrovbesiktning måste vara utförd.

Årsbesiktning

I kraft varande protokoll måste finnas tillgängligt. Besiktningsmannen kontrollerar att utrustningen finns ombord och förlänger båtcertifikatets giltighet med ett år. Årsbesiktning görs 4 gånger, därefter görs ny skrovbesiktning samt grundbesiktning. Ha båtens dokument och utrustning framme så att de genast hittas. Om allting ligger ”någonstans” och inte hittas kan besiktningen avbrytas och fortsätta då utrustningen är tillgänglig. Om något ombord fattas eller inte är i skick så är detta vanligtvis inget problem. Det skrivs en kommentar i protokollet och båtägaren skall åtgärda saken så fort som möjligt. Vid nästa årsbesiktning blir detta kontrollerat.

Besiktningen är till för att hjälpa båtägaren att hålla sin båt i sjösäkert skick. Man kan se besiktningsmannen som en båtsäkerhetskonsult. Men kom ihåg att trots detta vilar ansvaret för båtens och utrustningens skick på båtägaren!

Notera att besiktning på Paven anmäls till Henrik Vilen 050-3098449. Utan anmälning är det svårt att veta när alla är besiktigade och besiktningsmännen kan åka hem.

Anmälningen till årsbesiktning i Amiralshamnen öppnas i mitten av maj. Se Kalendern/Anmälan till evenemang

Besiktningsnämnden

Säkerhetsplan för Esbo Segelförening r.f.

Onsdagar på Paven

Aili Hanell är ur bruk på grund av service tillsvidare under säsongen 2021. Transport sköts med mindre båtar.

Onsdag är Esbo Segelförenings traditionella kappseglingsdag - över startlinjen går allt från garvade kölbåtsrävar till nybörjaroptimister!

Restaurang Paven serverar Seglarbord på onsdagarna.

Aili Hanell trafikerar mellan Amiralshamnen och Paven på onsdagarna. Transporten är gratis och sköts av ESF-medlemmar för ESF-medlemmar och deras gäster. Tfn 045 201 8159

Från Amiralshamnen

17.15

17.45

och vid behov.

 

Från Paven

c. 17.30

Efter prisutdelningen c. 19.30/20.00

och vid behov.

 

 

Funktionärer 2021

Amiralshamnskommittén

 

 

 

       Ordf., Brygganläggningar

Kalle Lindell 040-5011500 kalle.lindell(ät)iki.fi

       Sjös., lyft, vinterplatser

Niklas Wärnhjelm 050-3506564 niklas.warnhjelm(ät)lining.fi

       Bryggplatser

Ville Karkiainen

040-1922202

ville.karkiainen(ät)gmail.com

       Vaktchef

 Benjamin Ekström    benjamin.ekstrom(ät)kone.com

       Disponent

   

Förtjänstteckenkommitén

Rabbe Sjöblom

0400-963072

rabbe.sjoblom(ät)kolumbus.fi

Träningsnämnden

Anton Eklund

040-5157959

anton.eklund97(ät)hotmail.com

Juniornämnden

Jarkko Vehviläinen

045-2007181  vehvilainen(ät)gmail.com

Träningschef

Erica Bäckström

040-1241412

erica(ät)esbosegelforening.fi

Pentalakommittén

Mikael Blom

050-4639608

mikael.blom(ät)veho.fi

Befälhavare för Aili

Robin Österholm 040-8385992 robin.osterholm(ät)gmail.com

Sjösäkerhetsnämnden

     

Tävlingsnämnden

Michael Röllich

040-5197696

michael.rollich(ät)elisanet.fi

Webbteamet

Anton Eklund

040-5157959

anton.eklund97(ät)hotmail.com

Kansli, fakturering, shop

Peter Holm

045-1227621

kansli(ät)esbosegelforening.fi

Karta till Amiralshamnen

Address: Amiralshamnen 3, 02360, Esbo

 

Blanketter och dokument

Här har vi samlat diverse blanketter. De tre första går att fylla i och skicka on-line, de övriga är pdf-filer som du själv kan skriva ut och returnera.

Här finns en "arrangörshandbok" för kappseglingsansvariga, checklistor, vägledning för användning av ESFs webbsystem, handledning för Sailwave resultaträkning, mm.

Den nya dataskyddslagen gäller fr.o.m. 25.5.2018. Därför har Esbo Segelförening r.f. uppdaterat sin registerbeskrivning.

 

ESF Logon

   ESF  Officiell logo

   ESF logo  Rund logo

Underkategorier