Esbo Segelförenings Understödsförening r.f.

Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. finns till för att stöda ESF:s verksamhet.

Understödsföreningen grundades 2.2.1949, i första hand för att erbjuda ESF:s ständiga medlemmar en möjlighet att ekonomiskt stöda sin segelförening med en liten medlemsavgift. Understödsföreningen tar också gärna emot medel i form av donationer och testamenten. På det sättet kan Understödsföreningens tillgångar förkovras, så att Understödsföreningen kan stöda framtida större ESF-projekt.

Vid utgången av år 2019 hade Understödsföreningen 67 medlemmar.

Styrelsen för Understödsföreningen består av Lauri Tukiainen (ordf.), Claes Forsén, Bettina Lemström, Rabbe Sjöblom, Teddy Weber och Mikael Westerlund (ombudsman). Verksamhetsgranskare är Martin Baltscheffsky och Henrik Björnström med Peter Joutsi och Henrik Vilén som suppleanter.

Hur blir man medlem?

Kontakta ombudsmannen Mikael Westerlund (tfn 0400-980 853, e-post mikael.westerlund53 ät gmail.com). Det går också bra att bara betala in medlemsavgiften, minst 25 euro, på Understödsföreningens konto FI5221851800039738.

tvåsegelbåtar