Medlemsansökan, seniorer

Medlemsansökan

Observera att ansökan om juniormedlemskap görs på en annan blankett!

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning


Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning


Förutsatt att jag blir antagen som medlem i ESF, så önskar jag även göra en båtanmälan

Välj alternativ

Båtanmälningsblanketten öppnas automatiskt när du har skickat in din medlemsansökan. Fyll också i båtanmälan och skicka den.

Ogiltig inmatning

 

Seglingskurser för vuxna

Vi har några nya kurser för vuxna på kommande för säsongen 2020 som vi berättar mera om inom den närmaste framtiden!

Vi kommer dock i fortsättningen också att erbjuda skräddarsydda kurser för intresserade vuxna. Samla ihop ett gäng och ta kontakt med oss så planerar vi tillsammans en kurs som passar just er. Vi lär ut allt från grunderna i segling till kappsegling på hög nivå. Som redskap används 606 (kölbåt) eller Laser (jolle).

Bäst når ni oss på kurser (at) esbosegelforening.fi

Bild0499      Bild0502

 

Båtbesiktning

Båtens namn ska vara synligt från bryggan.

Skrovbesiktning

En båt som nyinskrivs i föreningen skall först skrovbesiktigas. Detta görs då båten står på land. Observera att ägaren eller en representant som känner till båten skall vara närvarande vid besiktning. En besiktningsman från annan förening kan anlitas om sådan finns tillgänglig. En båt som köps under säsongen behöver inte lyftas för skrovbesiktning. Båten grundbesiktigas så att båtens besiktning gäller endast för den aktuella säsongen. Följande vår skall båten skrovbesiktigas och sedan grundbesiktigas.

Grundbesiktning

Grundbesiktningen görs då båten skrivs in i föreningen och gäller i 5 år. Man fyller i ett nytt protokoll och utfärdar ett ”Båtcertifikat”. Skrovbesiktning måste vara utförd.

Årsbesiktning

I kraft varande protokoll måste finnas tillgängligt. Besiktningsmannen kontrollerar att utrustningen finns ombord och förlänger båtcertifikatets giltighet med ett år. Årsbesiktning görs 4 gånger, därefter görs ny skrovbesiktning samt grundbesiktning. Ha båtens dokument och utrustning framme så att de genast hittas. Om allting ligger ”någonstans” och inte hittas kan besiktningen avbrytas och fortsätta då utrustningen är tillgänglig. Om något ombord fattas eller inte är i skick så är detta vanligtvis inget problem. Det skrivs en kommentar i protokollet och båtägaren skall åtgärda saken så fort som möjligt. Vid nästa årsbesiktning blir detta kontrollerat.

Besiktningen är till för att hjälpa båtägaren att hålla sin båt i sjösäkert skick. Man kan se besiktningsmannen som en båtsäkerhetskonsult. Men kom ihåg att trots detta vilar ansvaret för båtens och utrustningens skick på båtägaren!

Notera att besiktning på Paven anmäls till Henrik Vilen 050-3098449. Utan anmälning är det svårt att veta när alla är besiktigade och besiktningsmännen kan åka hem.

Anmälningen till årsbesiktning i Amiralshamnen öppnas i mitten av maj. Se Kalendern/Anmälan till evenemang

Besiktningsnämnden

Onsdagar på Paven

Aili Hanell är ur bruk på grund av service tillsvidare under säsongen 2021. Transport sköts med mindre båtar.

Onsdag är Esbo Segelförenings traditionella kappseglingsdag - över startlinjen går allt från garvade kölbåtsrävar till nybörjaroptimister!

Restaurang Paven serverar Seglarbord på onsdagarna.

Aili Hanell trafikerar mellan Amiralshamnen och Paven på onsdagarna. Transporten är gratis och sköts av ESF-medlemmar för ESF-medlemmar och deras gäster. Tfn 045 201 8159

Från Amiralshamnen

17.15

17.45

och vid behov.

 

Från Paven

c. 17.30

Efter prisutdelningen c. 19.30/20.00

och vid behov.

 

 

Karta till Amiralshamnen

Address: Amiralshamnen 3, 02360, Esbo

 

Blanketter och dokument

Här har vi samlat diverse blanketter. De tre första går att fylla i och skicka on-line, de övriga är pdf-filer som du själv kan skriva ut och returnera.

Här finns en "arrangörshandbok" för kappseglingsansvariga, checklistor, vägledning för användning av ESFs webbsystem, handledning för Sailwave resultaträkning, mm.

Den nya dataskyddslagen gäller fr.o.m. 25.5.2018. Därför har Esbo Segelförening r.f. uppdaterat sin registerbeskrivning.

 

ESF Logon

   ESF  Officiell logo

   ESF logo  Rund logo

Medlemsansökan

ESF aktiverar medlemsanskaffningen. Inskrivningsavgiften för ny medlem och initialavgiften för ny medlems första båtplats i hamnen har slopats. För att försöka aktivera hela familjer hälsar föreningen även föräldrarna till juniorer, nya och gamla, välkomna att skriva in sig i ESF och delta i vår verksamhet. Vi vill också öka antalet kölbåtsseglare. Utöver nya framgångsrika tävlingsseglare behöver föreningen fler långfärdsseglare samt medlemmar som har intresse av att delta i föreningens verksamhet såväl administrativt som genom praktiskt arbete.

 

Välj rätt blankett och fyll i din medlemsansökan.

(Juniormedlem är man till slutet av det kalenderår då man fyller 18 år)

SeniormedlemsansökanJuniormedlemsansökan

 

Frågor gällande medlemsansökan besvaras av föreningens sekreterare Alexandra Forsén.

Avgifter 2021

Medlemsavgift

 
Inskrivningsavgift 
Årlig medlemsavgift
 Senior  0 €  150 €
 Maka/make/sambo   0 €   80 €
 Yngre senior (19-26 år)  0 €  80 €
 Junior (0-18 år)  0 €  55 €

 

Båtavgift (för registerhållning, besiktning, etc.)

Kölbåtar och registrerade motorbåtar  
30 €
Jollar
0 €

 

Extra besiktningsavgifter

Extra besiktningsavgift på 20 € betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard.

Båt som besiktigas efter 30 juni (om inte överenskommet med besiktningschefen) eller lämnas obesiktigad betalar 100 € (eventuella färdkostnader till besiktningsorten betalas direkt till besiktningspersonen). Obesiktigad båt får inte föra föreningens flagga eller använda föreningens hamn.

 

Nycklar

ESF-nyckel

40 € (pant)
Krannyckel (skolning krävs)
40 € (pant)

 

Sommaravgifter

Brygghyra för kölbåt i Amiralshamnen
119 €/m x Bredd (m) + 113 € *
Brygghyra för motorbåtar (≤2 m bred) vid motorbåtsbryggan
290 €
Brygghyra för motorbåtar (>2 m bred) vid motorbåtsbryggan
320 €
Kranavgift
200 €
Kölbåt på trailer i AMH, nedre plan (ev. kranavgift tillkommer)
100 €
Bryggplats på Pentala för 606:or (inga kranlyft)
200 €
Bryggplats på Pentala för 606:or (kranavgift tillkommer)
100 €
Engångsavgift för båtkran
30 €
Trailer med eller utan båt, lättbåt (inga kranlyft)
50 €
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn
10 €
Straffsats för oskött nattvaktstur
200 €

 * exempel: Båt med max bredd på 3,5 meter betalar i brygghyra 119 € x 3,5 + 113 € = 529,50 €

Vinteravgifter

Kölbåt, 606, båt på trailer                                                         4€/m2 x LOA (m) x Bredd (m) + 110 € *
Enbart trailer 50 €
Enbart mast 50 €

 * exempel: Båt med max längd 12,5 meter och max bredd 3,5 meter betalar för vinterplats 4 € x 12,5 x 3,5 + 110 € = 285 €

 Avgifter för icke-ESF-medlemmar

Tillfällig båtplats per dygn 10 €
Mastkran per gång 20 €
Sjösättningsramp per gång 20 €
Båtkran per gång (obs! medlem med rätt att använda kranen ska vara med) 50 €

 

Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen.

  • betala dina räkningar senast på förfallodagen
  • betala den summa som står på fakturan (slå inte ihop flera fakturor!)
  • använda aktuellt referensnummer
  • kontakta kansliet om något är oklart

Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av aktivitet i föreningen, för i det frivilliga föreningsarbetet hjälper alla till i mån av möjlighet.

 

ESF-produkter

Flagga 0 35x54 cm 30,-
Flagga 1 44x72cm 35,-
Flagga 2 55x90cm 42,-
Flagga 3 66x108cm 45,-
Flagga 4 80x130cm 50,-
Vimpel 26,-

ESF dekal 12,-
ESF dekal stor 15,-
ESF juniordekal 8,-

Keps 25,-
Kepsband med ESF-logo 2,50  5st = 10,-
Flytande nyckelring med ESF-logo 1,50  5st = 5,-

ESF i korthet

ESF är en förening med gamla anor, grundläggningsåret är 1906. Föreningens kommodor heter Martti Paajanen.

ESF erbjuder seglingsverksamhet i alla former för alla kategorier av seglare och seglingsintresserade. Vår verksamhet utövar vi i Esbo på Sökö udd där vi har en marina och på Paven på Pentala där vi har vår sociala kappseglingsverksamhet med onsdagsseglingar och seglingsskola. I samverkan med broderföreningarna och Segling och Båtsport i Finland r.f. deltar vi i arrangemang av nationella och internationella tävlingar och i stöd- och träningsverksamhet för aktiva seglare och därmed i utvecklingen av segelsporten i Finland. Föreningen har i över 110 år målmedvetet inspirerat och lärt upp nya seglare och funktionärer och samtidigt i takt med förändrade omständigheter byggt upp faciliteterna på sina egna fastigheter. ESF erbjuder en trygg framtid.

Juniorverksamhet

ESF har alltid varit mycket mån om juniorskolning och -kappsegling. Vi ordnar seglingsläger för nybörjare och mera erfarna seglare. Tävlingsgrupperna har även onsdags- och torsdagsträningar. Måndagsgruppen riktar sig till barn i åldern 6 - 10 år. Om Du vill veta mera kontakta vår juniorchef Jarkko Vehviläinen tfn 045-2007181eller vehvilainen(ät)gmail.com. Frågor som gäller läger och träning riktas till träningschef Erica Bäckström 040-1241412 eller junior(ät)esbosegelforening.fi.

Seglingsskolor för vuxna

ESF ordnar kurser för vuxna enligt behov. Anmäl intresse och följ med annonsering på hemsidan!

Kappseglingsarrangemang och skolning av funktionärer

ESF arrangerar årligen ett flertal större och mindre tävlingar. Onsdagsseglingarna utgör för många medlemmar det viktigaste evenemanget under sommaren både socialt och som lekfullt tävlande. Starten är utanför Paven, ESF:s segelpaviljong på Pentala. Större tävlingar av tradition är t.ex. Valkyrian Cup i juli och Pentala Runt i augusti. Varje sommar ordnas dessutom FM- eller rankingtävlingar för olika klasser. Välkomna med och tävla eller som funktionär! Båda behövs.

 Medlemmar som vill hjälpa till vid  föreningens kappseglingsarrangemang, så som onsdagsseglingarna, är hjärtligt välkomna! Vid onsdagsseglingarna kan man ställa upp som medhjälpare och få praktisk handledning i att fungera som funktionär vid kappseglingar. ESF bekostar även skolningen av kappseglingsdomare och funktionärer vid kurser ordnade av förbundet Segling och Båtsport i Finland.

ESF har ett flertal entypsklasser som är aktiva. 606:orna blir allt fler. Provseglingar eller gastplats med denna ypperliga båt för både unga och gamla, mer och mindre kunniga, ordnas gärna. Mer information ger Bettina Lemström tfn 040-551 8661 eller bettina.lemstrom(ät)live.com

En rätt ny båttyp är RS Feva. Den seglas av två juniorer och har en egen klass i onsdagsseglingarna.

ESF är en av Finlands mest aktiva Laser-föreningar och målet är att ytterligare öka aktiviteten. Träningarna i Finland börjar genast när isarna har gått. Alla är välkomna oberoende av Laser-klass, 4.7, Radial eller Standard eller ålder. Laser-träning för vuxna en gång i veckan i samband med onsdagsseglingen. Tore Kindstedt ger mera information, tfn 050 64571 eller tore.kindstedt(ät)gmail.com.

Vill man aktivera sig med segelsport även under vinterhalvåret kan man hänga med i farten hos en DN-isjakt! Bengt Enoksson tfn 050-512 0964 eller m.welin(ät)suomi24.fi ger gärna mer information om detta.

Övrig social verksamhet

Föreningens klubbverksamhet omfattar ett flertal olika program under året, på vilka vi hoppas se Dig. Vår- och höstmötena är stadgeenliga föreningsmöten som även innehåller en social del med mat och fri samvaro. Den traditionella kräftskivan går av stapeln på sensommaren med seglingar följande dag. Talkon i Amiralshamnen ordnas vår och höst - trevlig samvaro och en bit mat ingår.

Informationsverksamhet

ESF:s årsbok har sedan 1916 utgivits vart femte år, senast år 2016. Årsinfo utkommer lagom till seglingssäsongen och skickas i ett exemplar till varje medlemsadress. År 2019 är Årsinfo beroende av om vi hittar en ny redaktör. Om inte så kommer Årsinfo att utebli. Nyhetsbrev per e-post går till dem som har registrerat sig på hemsidan www.esbosegelforening.fi På webbsidorna hittar man också kontinuerligt uppdaterad information om föreningens verksamhet, se bl.a. kalendern.

Amiralshamnen

ESF:s hamn Amiralshamnen är belägen längst i söder på Sökö udd och är avsedd enbart för ESF-medlemmar. Där finns idag ca 90 bryggplatser för i föreningen inskrivna segelbåtar, vinterförvaringsplatser, el och dricksvatten på bryggorna, sugtömning för septiktank, mastkran, lyftkran för mindre kölbåtar (t.ex. 606:or) samt servicehusen Clara (kansli etc) och Johanna (omklädningsrum och bastu). 

Verksamheten i Amiralshamnen drivs av Amiralshamnskommittén (AMHK), som ansvarar för bryggor, båtplatser, el och teknik, vaktturer och gemensamma båtlyft på våren och hösten. För mer detaljerade uppgifter hänvisas till Reglerna för Amiralshamnen. Mer information ger AMHK-ordförande Karl Lindfors tfn 050-5561387 karl.lindfors (ät) me.com. Lättbåtar som är inskrivna i föreningen kan förvaras i Amiralshamnen till en lägre kostnad än kölbåtarna.

Paven på Pentala

ESF:s klubbhus Paven på Pentala har traditionellt utgjort den centrala platsen för ESF:s verksamhet. Paven är bas för seglingsverksamheten, både tävlingar och träningar, och samtidigt centrum för den sociala verksamheten. Paven är ett landmärke som de flesta som rört sig i våra vatten känner väl till. Pentalakommitténs ordförande är Mikael Mischa Blom 050-4639608 mikael.blom (ät) veho.fi.

Sommarrestaurangen Paven betjänar under juni-augusti medlemmar och övriga vänner av segling. Se också Restaurang Pavens egen hemsida www.paven.fi.

Harrys Paviljong invigdes 2013 och är avsedd främst för juniorernas och seglingskursernas bruk.

Under byggnad 2018-19 är servicehus och sovstugor i anslutning till Harrys Paviljong.

 

Länkar

ESF:s kappseglare

http://www.drumso.org/finnfun/
Tom Finells kappseglingssida. Aktualiteter och framför allt referat från kappseglingar han seglat sedan  år 2000.

Klassförbund

606
DN-isjakt
Folkbåt
Havskappseglarna r.f.
Information om IMS, LYS och ORC-Club. Rankingserien för IMS-båtar och gastbörs.
Laser
Världens bästa entypsjolle för män? Klassen är aktiv på ESF, skaffa en båt och kom med på onsdagsseglingarna.
Matchracing
Melges 24
Optimistjolleförbundet
Zoom8
X-yachts

Sjöbjörnarna

Takorganisationer

Segling och båtsport i Finland r.f.
Tävlingskalendern, kontaktuppgifter, landslaget, flaggningsregler och allt möjligt annat.

World Sailing (tidigare ISAF)
Internationella seglarförbundet.

Väder

yr.no Ger vädret på Sököudd i realtid. Träna norska i samma veva!

Bergö GSM mast
Realtidsväderinformation + historia från två väderstationer (på olika höjd i GSM masten på Bergö) bara en sjömil från Amiralshamnen.

Väderprognos för sjöfarare
Meteorologiska institutet. Samma rapport som kommer på radion och text-tv.

Öar i vår skärgård

Jurmo

Utös hemsida

Utö webcam

Örö

Säkerhet till sjöss

Gränsbevakningen