Träningsgrupper allmänt

Verksamheten är uppbyggd som en fortgående ”träningsstig” från nybörjarsegling till toppsegling inom juniorklasserna (utgående från Segel- och Båtsport i Finlands modell för juniortränarmärken). Meningen är att det skall finnas något för alla intresserade och att alla seglare skall kunna hitta sin egen nivå någonstans på stigen för att kunna fortsätta sin utveckling i önskad riktning inom föreningsverksamheten.

Mera information om träningsgrupperna hittar du under rubriken träningsgrupper.

 

Hur välja grupp?

För att alla skall hitta sin egen nivå och träna i rätt grupp använder vi oss av ett ansökningssystem där seglaren ansöker till den grupp han eller hon själv tycker att motsvarar de målsättningar som individuellt ställts.** Tränarteamet går i genom ansökan och försöker på bästa sätt hjälpa seglaren att hitta den träningsgrupp som passar bäst. Förutom ifylld ansökan beaktar tränarteamet följande saker gällande varje seglare individuellt: seglarens tidigare nivå, tidigare träningserfarenhet och -deltagaraktivitet samt uppvisad vilja och målmedvetenhet till träning (beaktas inte i måndagsgruppen). I och med ansökningssystemet försöker vi utveckla träningsverksamheten så att den mera målmedvetet och systematiskt skall stöda seglarnas utveckling i de olika skedena. Seglare som snabbt utvecklas under säsongen kan rekommenderas att byta grupp till höstsäsongen (vår- maj/juni och höst – augusti/september). Ovan nämnda faktorer påverkar gruppsammansättningarna. I fall inget meddelas före säsongstart har en seglare som registrerat en gruppansökan och betalat för gruppen antagits till i fråga varande grupp.

 

Deltagande i gruppverksamheten

För att få en mångsidig träningsbas uppmanar vi seglarna att aktivt delta i träningsgruppens hela program både på den egna föreningen samt utanför den. Träningsgruppernas program är uppbyggt av både träning och tävling på ESF men också några tävlingar på andra föreningar. ESF subventionerar coachningen under tävlingar som ingår i träningsgruppens program. I träningsgruppernas program (Kadett-, Regional- och Ranking- och Zoomgruppen) ingår de tävlingar som är uppräknade för varje grupp (OBS! vår- och höstprogram skilt). Seglare som deltar i tävlingar utan att delta i träningsgruppens program kommer att faktureras för coachningen skilt för varje tävling.

 

Medlemskap

Alla seglare i en träningsgrupp bör vara ESF medlemmar. Är du inte ännu medlem kan du ansluta dig till föreningen genom att fylla i den elektroniska juniormedlemsansökan.

 

Ansökningsinstruktioner

Bekanta dig med infon för gruppen innan ansökan. OBS! Anmälan/ansökan är bindande. Du kan ansöka till vald grupp genom att klicka på länken ANMÄLNING invid respektive grupp. En ny sida öppnar sig där du fyller i deltagarens uppgifter. Alla som deltar i träningsgruppen ska vara anmälda via den elektroniska anmälningsblanketten innan första träningen! Ansökningstiden för säsongen 2021 börjar i mars. 

Måndags-, Kadett- och Regionalgrupperna får ett infobrev före säsongstart. Ranking- och Zoomgruppernas seglare informeras muntligt och via textmeddelanden.

 

**OBS! I fall vi inte får in tillräckligt med ansökningar för att förverkliga alla grupper kommer vi att slå ihop i fråga varande grupp med någon annan grupp så att alla får möjlighet att träna på den nivå som närmast motsvarar den egna.

 

Tillbaka till Träningsgrupper

Juniorverksamhet

Det preliminära programmet för 2021

ESF har starka traditioner som en förening som fostrar unga kappseglare, vare sig målsättningen är tävlingsframgång eller att njuta av en trevlig hobby och goda kamrater. Många av vårt lands toppseglare har fått lära sig seglingens grunder på ESF:s träningar och träningstävlingar. ESF har utmärkta förutsättningar för juniorverksamhet. Den idylliska hamnen "Paven" på ön Pentala erbjuder möjlighet till att träna både i lugna, skyddade vatten och på Kytöfjärden som finns alldeles i närheten. 

Seglingskurser på ESF

ESF ordnar både nybörjar- och fortsättningskurser för barn i åldern ca 7-14. Dessutom kan föreningen också skräddarsy ihop en seglingskurs för intresserade vuxna. Kurserna leds av erfarna kappseglare och välskolade ledare. Främst använder vi svenska i vår verksamhet, men alla är tvåspråkiga, så språket är inte ett hinder på ESF.

Öppen onsdagsträning

Föreningen ordnar öppna onsdagsträningar för juniormedlemmar alla onsdagar under sommarlovet. Ingen skild deltagaravgift uppbärs. Träff i Amiralshamnen kl. 13 eller ca 13.15 på Paven. Själva träningen slutar ca kl. 16. Programmet fortsätter på kvällen med kvällsseglingen ända tills onsdagsprisutdelningen ca kl. 20. Ta med en slant för att äta på Paven mellan träningen och kvällsseglingen.

OBS! Beakta att Föreningen (ESF), tränarna och ledarna inte bär ansvar för seglarna under onsdagsträningen och -seglingen. Alla deltar på föräldrarnas ansvar. Detta gäller också mellan träningen och kvällsseglingen.

Onsdagsseglingar

Sedan föreningen grundades har det ordnas kappsegling för medlemmarna varje sommaronsdag. Inte ens kriget fick paus på dem. Seglare, familjemedlemmar, komipsar, alla samlas tillsammans på Paven för att njuta av kappseglingen och det goda sällskapet. Alla båtar är välkomna med!

Träningsläger på ESF

Föreningen brukar årligen ordna flera tävlingsläger för olika nivåers seglare. Läger är ett utmärkt sätt för de aktivare seglarna att få fila på sina talanger riktigt ordentligt under en kort tid. Dessutom är det roligt att se föreningens andra juniorer då alla träffas samtidigt ute på Pentala.

Tävlingar på ESF

ESF har sedan länge haft äran att få arrangera flera tävlingar under året. Tävlingar ordnas för olika klasser och olika nivåer så alla hittar säkert en som passar en själv.

Träningsgrupper

Fyra olika nivåers träningsgrupper för optimistseglare finns att välja mellan: Måndagsgruppen är den som är meningen för de yngsta som just först har kommit in i seglingens värld. Där får de på ett skojigt och lekfullt sätt bekanta sig med segling och vattnet som element. Kadettgruppen är till för de som redan kan seglingens grunder och vill börja segla lite mera aktivt. I Regionalgruppen börjar seglarna öva på segling som en form av tävlingssport. Man börjar delta i allt fler tävlingar och övar på regler etc. Rankinggruppen är till för de aktivaste seglarna som seglar på både nationell- och internationell nivå. Dessutom ordnas en Zoom-grupp säsongen 2021.

Övrigt

Under sommaren händer också en hel del annat på föreningen.

Evenemang Datum Inbjudan
Juniortalko Juniorhappening 13.5.2021  INHIBERAD pga Covid-19
Äventyrsläger 28-30.6.2021  
Fevaläger 1-2.7.2021  
Familjeläger v. 27/2021  
Familje seglingsdagar sommaren 2021  
Familjeveckoslut  sommaren 2021  
Mamm- och pappsegling
1.8.2021  
Juniorföräldrahappening (Pasta & Vin) 18.9.2021  
Juniortalko höst 6.10.2021  
Juniorsäsongavslutning hösten 2021  

 

Seglingskurser för juniorer

Pga situationen med COVID-19 faktureras kursavgifterna säsongen 2021. Detta för att man ska kunna anmäla sig till en kurs utan att betala kursen innan vi vet om den kan ordnas eller inte. Anmälningen är fortfarande bindande men om kursen inte kan ordnas behöver man alltså inte betala avgiften. ESF gör beslut om en kurs kan ordnas eller inte senast två veckor före kursstart. I fall kursen ordnas får anmälda en faktura som bör vara betald före kursstart. Kvitto medtas den första dagen och visas för ledarna.  

 

Kursprogrammet är preliminärt – ändringar kan förekomma

Sommaren 2021 ordnar ESF fyra seglingskurser för juniorer. Seglare som tidigare deltagit i seglingskurser samt som känner sig färdiga för att lära sig mera rekommenderas att söka till träningsgrupp.

Allmänt

Alla kurser som ESF erbjuder riktar sig till seglare på nybörjar- och fortsättningsnivå i åldern ca 7-14 år. Under kurserna görs gruppindelning på plats enligt deltagarnas seglingserfarenhet samt väder och vind. Som ledare på kurserna fungerar erfarna kappseglare och skolade seglingsledare.

Minimikrav för att få delta är att man har sitt första skolår bakom sig och att man är simkunnig. Alla kursdeltagare måste vara medlem i ESF. Mera information om  medlemsansökan för juniorer och medlemsavgift hittar du via länkarna. Föräldrar är välkomna att följa med verksamheten på ESF:s traditionella Onsdagssegling under onsdag kväll. Transport från Amiralshamnen ordnas med Aili Hanell.

Målet för nybörjarna är att lära sig seglandets grunder och att självständigt kunna segla från punkt A till punkt B. För seglarna på fortsättningsnivå är målet att förbättra och finslipa det man tidigare lärt sig. Alla kurser ger färdigheter i att fortsätta i ESF:s träningsgrupper.

Kursprogram

Kurserna är långt lika som tidigare år, dvs. träff i Amiralshamnen kl. 9 varifrån skjutsen ut till Paven startar. Vi strävar till att ha två seglingspass per dag med lunch i mellan. Målet är förståss att segla så mycket som möjligt, men vi går också igenom lite seglingsteori samt har annat seglingsrelaterat program enligt väder och vind. Kursdagarna slutar kl. 16 i Amiralshamnen.

Plats

Kurserna ordnas ute på Paven på ön Pentala. Kurserna börjar och slutar med träff i Amiralshamnen, varifrån vi åker med gummibåtarna över till Paven. Köranvisning till Amiralshamnen.

Kurstidtabell

Kurs Tidpunkt Pris Anmälning

D1

7-11.6.2021 (må, ti, ons, to och fre kl. 9-16)

275€ KURSEN ÄR FULL

D2

14-18.6.2021 (må, ti, ons, to och fre kl. 9-16)

275€ KURSEN ÄR FULL

D3

21-24.6.2021 (må, ti, ons, to kl. 9-16)

OBS! 4 dagars kurs

220€ Anmäl dig
D4

2-6.8.2021 (må, ti, ons, to, fre kl. 9-16)

275€ Anmäl dig

Utrustning

Seglarna ska ha seglingskläder eller regnkläder, tillräckligt med varma kläder och flera omgångar med byteskläder. Föreningen har flytvästar för seglarna, men den som har egen jolleflytväst kan gärna ta den med sig. Mera detaljerad packningslista finns i kursbrevet som skickas ut närmare kursstart.

På kurserna används föreningens Optimist-, Zoom8- och RS Feva-jollar samt 606-båtar. Meddela i anmälningen ifall du önskar ta med egen optimistjolle på kursen.

Måltider

I kursavgiften ingår lunch och mellanmål på föreningens restaurang på Paven. Måltiderna är ungefär 12.30 (lunch) och 15.30 (mellanmål).

Ytterligare information

Kursbrev kommer att skickas per e-post till deltagarna före kursstart. Vid behov fås information av juniorledarna via e-mail kurser (at) esbosegelforening.fi.

Anmälning

Anmälningsblanketterna hittar du genom att klicka på 'Anmäl dig' i kursprogrammet ovan. Anmälningstiden började 22.12.2020.

OBS! Anmälan är bindande och faktureras av anmälda om kursen kan genomföras (vi följer allmänna rekommendationer gällande COVID-19).

Önskar du delta i en kurs som är full kan du skicka e-post och fråga om en köplats till kurser (at) esbosegelforening.fi

 

Välkommen på kurs till ESF!

 

Juniorledarna

TRÄNINGS- OCH ÖVRIG JUNIORVERKSAMHET: junior (at) esbosegelforening.fi

SEGLINGSKURSER: kurser (at) esbosegelforening.fi

TELEFON: 0401241412

NamnUppgift
Erica Bäckström Träningschef (Måndags/Ranking/Zoom)
Anton Eklund Ansvarstränare
Jakob Eklund Ansvarstränare (Kadett)
Lucas Karlemo Ansvarstränare (Regional)
Lilli Tukiainen Ansvarsledare kurser
Karoliina Soini Ansvarsledare läger
Victor Mesterton Tränare/ledare
Simon Karlemo Tränare/hjälpledare (Feva)
Ines Karlemo Hjälptränare/hjälpledare
Lasse Lindell Hjälptränare/hjälpledare
Lovisa Diesen Hjälptränare/hjälpledare
Richrad Diesen Hjälptränare/hjälpledare
Sebastian Heimburger  Hjälptränare/hjälpledare

 

Träningsverksamhet för juniorer

Mera om ESF träningsverksamhet hittar du genom att öppna underrubrikerna

 

ESF Vinterturné

Vinterträning

Junior Onsdagssegling

Träningsgrupper

Träningsläger på ESF

 

Välkommen med i ESFs träningsverksamhet!

Har du frågor svarar vi gärna på dem enligt möjlighet. Bäst når du oss via e-post på junior (at) esbosegelforening.fi

 

 

ESF Jollar

Föreningen äger optimistjollar, Zoom8-jollar och RSFevor. Förutom de nyaste jollarna är föreningens båtar i huvudsak till för att användas på juniorkurserna och för att nya juniorer ska få bekanta sig med segling. Jollarna som är i allmänt bruk kan i regel inte reserveras på förhand utan delas ut i början av varje träning. Var också beredd på att dela jolle med någon annan under träningen i fall det inte finns tillräckligt med jollar för alla seglare.

För att föreningens jollar ska hållas i skick, måste varje användare lämna jollen och dess utrustning på rätt plats och rapportera eventuella brister till tränaren. Jollarna skall behandlas varsamt och man ska vara försiktig så att bottnen inte skråmas. Jollarna sjösätts och tas upp ur vattnet med hjälp av jollens strandkärra. Efter användningen lämnas jollen upp och ner på kärran. Seglet rullas runt bommen och läggs i påsen/alternativt förs riggen till segelskjulet. Centerbordet, rodret och vimpeln förvaras i centerbordspåsen. Utrustningen (masten, spiran, bommen med seglet och centerbordspåsen med sitt innehåll) förs till juniorskjulet, där varje jolles utrustning har ett eget fack. Jollarna och all deras utrustning är numrerade. Föreningens jollar skall ligga på föreningens strandkärror. Håll föreningens utrustning skild från privat utrustning. Ta inte privata strandkärror för föreningens båtar, eller tvärtom.

Det är viktigt att komma ihåg att låsa juniorskjulen på Paven och Amiralshamnen efter sig. Medlemmar kan mot en pantsumma lösa ut nyckel i kansliet.

Ansvarig för jollarna är juniorchefen om inte annat bestämts.

Jollar för personligt bruk:

De nyaste Zoomarna och ett par optimistjollar kan efter anhållan hyras för säsongen av aktivt seglande juniormedlemmar för personligt bruk. Dessa ”nimikkobåtar” är reserverade för ESF:s medlemmar som tränar och tävlar aktivt. Anhållan görs till juniorchefen för en säsong åt gången. Då ansökningarna behandlas, beaktas hur aktiv seglaren är både i föreningens verksamhet överhuvudtaget och i tävlingar.

Juniormedlem som tränar och tävlar aktivt kan ansöka om en Zoom. För Zoomarna upp bärs en hyra för vintersäsongen och  för sommaren. Träningssegel finns för varje jolle men det rekommenderas att alla skaffar sig eget tävlingssegel. Den som beviljas rätten att använda en jolle, är skyldig att se till att eventuella skavanker åtgärdas utan dröjsmål och att jollen, utrustningen och strandkärran hela tiden är i gott skick. ESF försäkrar jollen men seglaren står för självrisken vid eventuell skada. ESF har rätt att vid behov ta i bruk jollarna på föreningens kurser och läger. Båtarna ska förvaras på Paven eller i Amiralshamnen utom då seglaren är annanstans på tävling.

Ansöka om en optimist för personligt bruk kan i första hand juniormedlemmar som aktivt tränar och tävlar sin första säsong. För optimisten uppbärs en hyra per säsong. Önskvärt är att man efter sin första tävlingssäsong skaffar sig en privatägd jolle. För användningen av föreningens optimistjolle gäller i övrigt det samma som för Zoomarna.